Ditën e sotme Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi një takim kortezie në ambientet e Bankës së Shqipërisë me Ambasadoren e re të Zvicrës në Shqipëri, Ruth Huber.

 

Në krye të bisedës, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, falënderoi Ambasadoren dhe Shtetin Zviceran për mbështetjen dhe bashkëpunimin e frytshëm të deritanishëm, si dhe shprehu vlerësimet e tij mjaft pozitive ndaj projekteve dhe aktiviteteve të organizuara si pjesë e këtij bashkëpunimi.

 

Gjatë këtij takimi, Guvernatori Sejko bëri një ekspoze të panoramës ekonomike në Shqipëri, ku theksoi se ecuria e saj në këtë periudhë paraqitet sfiduese. Rritja e çmimeve në tregjet botërore, ngadalësimi i pritur i ekonomisë në Eurozonë, si dhe frenimi i fuqisë blerëse të familjeve, rrjedhimisht do të ndikojnë edhe në ecurinë e inflacionit dhe zhvillimeve ekonomike të vendit tonë. Ai theksoi se rritja e shpejtë e çmimeve ka shtuar pasiguritë në tregjet financiare dhe ka krijuar pengesa të reja në zinxhirët e furnizimit.

 

Ndërkohë, Ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri, Sh.S.Zj. Ruth Huber vlerësoi punën e bërë nga Banka e Shqipërisë në drejtim të ruajtjes dhe garantimit të sistemit financiar në vend, sidomos në këto kohë të vështira.

 

Më tej, Guvernatori shtoi se bashkëpunimi me Sekretariatin Zviceran të Shtetit për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe Programi i Asistencës Dypalëshe për ngritjen e kapaciteteve të bankave qendrore BCC* ka dhënë një kontribut mjaft të rëndësishëm në mbështetjen e veprimtarisë kërkimore në Bankën e Shqipërisë. Ai veçoi punën me SECO-n në drejtim të përsosjes dhe institucionalizimit të agjendës së kërkimit dhe zbatimit të punës kërkimore në bankat qendrore.

 

Nga ana e saj, Ambasadorja Sh.S.Zj. Ruth Huber shprehu gatishmërinë për të vazhduar programin e mbështetjes së bankave qendrore dhe Shqipërisë, si pjesë e programit BCC të SECO-s. Mbështetja për Bankën e Shqipërisë ka vijuar përmes një numri të madh iniciativash dhe aktivitetesh për projekte të rëndësishme të bashkëpunimit teknik në fusha të ndryshme të bankingut qendror në kuadër të këtij programi. Ajo shtoi se vazhdimi i projekteve të përbashkëta të zhvillimit bazohet dhe inkurajohet nga rezultatet pozitive të arritura dhe aftësive të larta absorbuese të shfaqura nga Banka e Shqipërisë.

 

Ambasadorja gjithashtu theksoi progresin që Shqipëria ka bërë në kuadër të procesit të integrimit evropian, si dhe shprehu mbështetjen e plotë të Zvicrës në këtë drejtim.

 

Diskutimet dypalëshe vijuan lidhur me bashkëpunimin e ardhshëm dhe mundësitë e zhvillimit të projekteve të reja në fusha me rëndësi të veçantë për Bankën e Shqipërisë.

 

Programi BCC mbështet me asistencë teknike, bankat qendrore të vendeve në zhvillim. I financuar nga Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe i zbatuar nga Instituti Graduate, Gjenevë, Programi BCC synon të mbështesë bankat qendrore partnere në vendet në zhvillim në ndërtimin e ekspertizës analitike dhe teknike për të kryer politika monetare efektive, për të promovuar qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e tregut financiar, si dhe për të qenë më të qëndrueshëm nga ana operative.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *