Pas tre vitesh mungesë, Gjykata Kushtetuese dha këtë të martë vendimin e saj të parë.

Në seancë u shqyrtua kërkesa e gjyqtarëve për të shfuqizuar si të papajtueshem me Kushtetutën e Shqipërisë, nje pjese nga Kodi i Procedures Penale qe lidhet me ankimimet e bera per gjykimet ne mungese.

Por, kjo kërkesë u rrezua nga trupi gjykues, ndërsa vendimi përfundimtar do të shpallet i arsyetuar brenda afateve ligjore të përcaktuara me ligj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *