Subscribe

Nga dje, rregullat kanë ndryshuar për të hyrë në muze. Së pari do ti nënshtroheni matjes se temperatures, dhe nese e keni mbi 37 e gjysëm nuk do të lejoheni te hyni. Me vete duhet të keni masat mbojtëse dhe të pastroni duart me dizifektant, dhe sigurisht te ruani distancen.

Në të njëjtën periudhë të një viti me pare muzeu i shtepise me Gjethe, dhe Muzeu Historik ishin plot me vizitore veçanerisht me turistë të huaj.

Edhe ne Muzeun Historik nuk mungojnë sinjalistikat qe te keshillojne per te ruajtur distancen, e po ashtu edhe masat mbrojtese ne rast se vizitoret nuk jane pajisur.

Në kushtet  e pandemise orari per vizitoret është reduktuar në 10:00 me 16:00 në muzeun e shtepise me gjethe dhe 10:00 me 17:00 në muzeun historik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *