Një në shtatë fëmijë në Gjermani përballet me rrezik të menjëhershëm të varfërisë, sipas shifrave të reja të Entit Federal të Statistikave (Destatis) për vitin 2023. Rreziku rritet sa më i ulët niveli arsimor i prindërve, theksohet.

Siç thuhet në njoftimin përkatës të Destatis bazuar në Anketën e të ardhurave dhe kushteve të jetesës (EU-SILC), pothuajse 2.1 milionë fëmijë dhe adoleshentë deri në 18 vjeç, ose 14% e kësaj grupmoshe, kërcënohen nga rreziku i varfërisë. Shkalla është pak më e ulët se ajo e popullsisë së përgjithshme (14.4%) dhe tregon një rënie të lehtë nga viti 2022, kur 15% e fëmijëve dhe 14.8% e popullsisë së përgjithshme ishin në rrezik të varfërisë.

Sipas anketës, një person konsiderohet i rrezikuar nga varfëria kur ka më pak se 60% të të ardhurave mesatare ekuivalente të të gjithë popullsisë. Në vitin 2023, ky kufi për një person që jeton vetëm në Gjermani ishte 1,314 euro (neto) në muaj dhe 2,759 euro për një familje me katër anëtarë me dy fëmijë nën 14 vjeç.

Shkalla në të cilën fëmijët dhe adoleshentët janë në rrezik të varfërisë lidhet drejtpërdrejt me arsimimin e prindërve të tyre, zbuloi hulumtimi. Për vitin 2023 në Gjermani, shkalla e rrezikut nga varfëria për personat nën 18 vjeç, prindërit e të cilëve nuk kanë diplomë të shkollës së mesme pa formim profesional ishte 36.8%, ndërsa për fëmijët me prindër me arsim të mesëm, me diplomë të shkollës së mesme ose formimi profesional, përqindja është e kufizuar në 14.3%. Për fëmijët me prindër me arsim të lartë, shkalla e rrezikut nga varfëria është 5.8%. /vizionplus.tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *