Subscribe

Presidenti Ilir Meta ka dekretuar këtë të premte menjëherë pas emërimit nga Kryeministri Rama, Arben Ahmetajt si ministër i ri i Rindërtimit.

 

Kreu i shtetit ka firmosur propozimin e kryeministrit Rama, i cili vendosi ditën e sotme të rikthejë në kabinetin qeveritar ish-kreun e financave shqiptare, aktualisht kryetar i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave.

 

D E K R E T

PËR NJË NDRYSHIM NË DEKRETIN NR. 10604, DATË 10.09.2017 “PËR EMËRIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Në dekretin nr. 10604, datë 10.09.2017 “Për emërimin e Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar, me dekretin nr. 11037, datë 05.01.2019, pas pikës 16, shtohet pika 17 me këtë përmbajtje:

  1. Zoti Arben Ahmetaj, Ministër Shteti për Rindërtimin.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *