Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu prezantoi këtë të hënë në Komisionin e Shëndetësisë projektligjin e ri të kujdesit shëndetësor.

 

Manastirliu tha se institucioneve shëndetësore që nuk kalojnë pragun e standardeve bazë do t’u pezullohet aktiviteti.

 

“Plotësimi i standardeve bazë të akreditimit do të jetë kriter për mbajtjen e licensës për ushtrimin e veprimtarisë së institucioneve shëndetësore. Pas marrjes së licencës, të gjithë aktivitetet private do t’i nënshtrohen procesit të akreditimit dhe plotësimit të standardeve bazë dhe në rast mosplotësimi të tyre do të revokohet licence.”

 

Sipas Manastirliut ndryshimet e reja në ligjin për kujdesin shëndetësor do të sjellin më shumë transparencë në vendimmarrjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Manastirliu tha se për herë të parë do të krijohen dy organe këshillmore pranë ministrit.

 

“Këshillit Kombëtar i Shëndetësisë dhe Këshilli Kombëtar i Pacientëve do të jetë pjesë e vendimmarrjes në hartimin e strategjive dhe programeve kombëtare të shëndetësisë, në ndryshimet ligjore dhe në përcaktimin e politikave prioritare shëndetësore”

 

Një tjetër ndryshim i rëndësishëm i ligjit të kujdesit shëndetësor lidhet me vendosjen për herë të parë të procesit të audidimit klinik, bazuar mbi protokollet klinike.

 

“Auditimi klinik dhe auditimi i praktikës mjekësore sipas protokolleve klinike është një proces i rëndësishëm për vlerësimin e cilësisë së shërbimit për pacientët në institucionet e kujdesit shëndetësor. Me qëllim shfrytëzimin maksimal të të dhënave mjekësore nëpërmjet shkëmbimit të tyre, është e domodoshme që sistemet e informacionit shëndetësor në të gjithë ofruesit e shërbimeve shëndetësore, publike dhe jo publike të integrohen me sistemin e regjistrave elektronik të shëndetit, duke krijuar një platformë unike të sistemit shëndetësor”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *