Keshilli i Larte i Drejtesise në kuadër të rritjes së masave parandaluese ndaj përhapjes së infeksionit të COVID-19  ka vendosur pezullimin e gjyqeve ne te gjitha gjykatat për një periudhë 2-javore.

Nga kjo mase do te perjashtohen te gjitha çeshtjet te ngutshme dhe seancat e vleresimit te masave te sigurise .

Ne cdo rast duhet te shmanget prania e publikut ne seancat ne zhvillimin e seancave gjyqesore .

Nderkohe në një postim në faqet zyrtare komisioni i pavarur i kualifikimit dhe kolegji i posacem i apelimit .

Njoftohet se shërbimi i pritjes me qytetarët në ambientet e KPK-së dhe KPA-së  do të ndërpritet.

Ato kane sqaruar se cdo qytetar mund  te dorëzojë denoncimet nëpërmjet postës zyrtare, ose mund t’i regjistrojë online në faqen zyrtare të internetit,  në rubrikën  “Denonco”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.