Shkencëtarët kanë krijuar një system që përdor energjinë diellore për të ndarë molekulat e ujit me bakteret që hanë idrogjenin për të prodhuar lëndë djegëse të lëngshme. Sistemi mund të konvertojë energjinë diellore në biomasë me 10% efikasitet, shumë më tepër se 1% që kemi parë në bimët që rriten më shpejt.

Nocera, profesori i energjisë në Universitetin e Harvardit dhe ekipi i parë kanë krijuar një sistemqë përdor energjinë diellore për të ndarë molekulat e ujit nga bakteret hidrogjen-ngrënës për të prodhuar lëndë djegëse të lëngshme. Bukuria e biologjisë është se ajo mund të bëjë kimi më lehtë se vetë kimia.

Në parim, ne kemi një platform që mund të bëjë çdo molekulë të rrymës së karbonit bazë. Pra, ka potencial për të qënë tepër e gjithanshme. Ky është një system i vërtetë artificial fotosinteze. Para kësaj, njerëzit janë duke përdorur fotosintezën artificial për ndarjen e ujit, por kjo është një e vërtetë e sistemit A deri te Z dhe ne kemi shkuar  edhe mbi efikasitetin e fotosintezës në natyrë.

Ndërsa studimi tregon se sistemi mund të përdoret për të gjeneruar lëndë djegëse të përdorshme, potenciali i saj nuk fund.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *