Një vit pasi filloi pandemia, fëmijët dhe adoleshentët në të gjithë botën kanë humbur mesatarisht 74 ditë arsim secili.

Thënë ndryshe më shumë se një e treta e vitit mesatar botëror shkollor prej 190 ditësh.

Kjo është ajo që del nga të dhënat e lëshuara nga Save the Children, raporton Vizion Plus.

Globalisht, vlerësohet se 112 miliardë ditë arsim kanë humbur në përgjithësi dhe janë fëmijët më të varfër në botë që janë prekur në mënyrë disproporcionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *