Kohët e fundit shpesh dëgjojmë se çrregullimet e ankthit prekin të rinjtë, por një studim i ri nxjerr në dritë dhe një grupmoshë tjetër që preket njësoj: 50-vjeçarët e sotëm kanë një rrezik më të lartë të zhvillimit të një çrregullimi mendor krahasuar me ata më të vjetrit, të tilla si çrregullimet e ankthit dhe depresioni .

 

Ky studim zbulon se midis tre grupeve të moshës (të lindur në 1970, 1946 dhe 1958), 20% e atyre të lindur në 1970, 19% e atyre të lindur në 1946 dhe 15% e atyre të lindur në 1958 kanë një mundësi të shtuar për të shfaqur simptoma të depresionit dhe ankthit në moshën 40-50.

 

Studiuesit nga Universiteti i Londrës analizuan të dhënat e mbledhura gjatë katër dekadave të fundit nga afërsisht 28,000 të rritur. Në mënyrë të veçantë, ata ekzaminuan shëndetin e tyre mendor midis moshave 23 dhe 69 për të hetuar tranzicionet psikologjike dhe se si ato ndryshonin gjatë moshës së tyre të rritur.

 

Në të lindurit në 1958 dhe 1970, gjendja e tyre psikologjike ishte mjaft e mirë deri në vitet tridhjetë, por më vonë, problemet psikologjike fillojnë, duke arritur kulmin në moshat 46-53, periudhë kur çrregullimet mendore kishin arritur kulmin e tyre.

 

Konkretisht, kategoria e të pesëdhjetave të sotme, të lindur në 1970, kishte nivelet më të larta të shëndetit të dobët mendor krahasuar me grupmoshat e tjera. Në moshën 26 vjeç, 16% raportuan një çrregullim mendor, duke arritur 20% para se të arrinin moshën 46 vjeç. Në të gjitha grupmoshat, gratë kishin më shumë të ngjarë të zhvillonin një çrregullim psikologjik (23% e grave të lindura në 1970 krahasuar me 17% e burrave).

 

Si shpjegohet ky fenomen?

 

Një nga autorët e hulumtimit, Dr. George Ploumpidis shpjegon këtë fenomen: “Në moshën 50-vjeçare zakonisht shumë njerëz arrijnë kulmin e karrierës së tyre, ndërsa ata janë përgjegjës për marrjen e vendimeve në shoqëri, që nënkupton më pak kohë të lirë dhe stress në punë. Mosha e mesme shoqërohet gjithashtu me ndryshime në strukturën e familjes, të cilat mund të ndikojnë në shëndetin mendor, të tilla si një divorc. Ose kur një fëmijë në familje rritet dhe largohet nga shtëpia. Megjithatë, ndërsa njerëzit i afrohen moshës 50-vjeçare, ata duhet të kujdesen për prindërit e tyre të moshuar. Përveç kësaj, pandemia aktuale ka ndikuar negativisht në psikologjinë dhe ankthin e njerëzve të moshës së mesme pasi ata kanë rritur përgjegjësitë të tilla si edukimi në shtëpi për fëmijët e tyre dhe kujdesi për të moshuarit dhe të afërmit e pambrojtur.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *