23 August 2017
6:55
7pa5
9:05
Mbreteresha e Nates
10:00
Flash Informativ
10:05
Blind Taste
11:25
Dashuri dhe Tekila
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Dashuri me Qira
14:25
Akademia Mbreterore
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Megi dhe Bianka
16:00
NEXT
17:00
Mbreteresha e Nates
18:00
Blind Taste
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Dashuri me Qira
21:00
Film
22:30
Lajmet e Darkes
6:55
7pa5
9:05
Mbreteresha e Nates
10:00
Flash Informativ
10:05
Blind Taste
11:25
Dashuri dhe Tekila
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Dashuri me Qira
14:25
Akademia Mbreterore
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Megi dhe Bianka
16:00
NEXT
17:00
Mbreteresha e Nates
18:00
Blind Taste
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Dashuri me Qira
20:50
Njeri prej nesh
22:40
Studio e UEFA Champions League
6:55
7pa5
9:05
Mbreteresha e Nates
10:00
Flash Informativ
10:05
Blind Taste
11:25
Dashuri dhe Tekila
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Dashuri me Qira
14:25
Akademia Mbreterore
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Megi dhe Bianka
16:00
NEXT
17:00
Mbreteresha e Nates
18:00
Blind Taste
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Dashuri me Qira
20:45
Liverpool - Hoffenheim
22:45
Studio e UEFA Champions League
0:00
Edicioni Informativ
6:55
7pa5
9:05
Mbreteresha e Nates
10:00
Flash Informativ
10:05
Blind Taste
11:25
Dashuri dhe Tekila
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Mes dy dashurish
14:15
Akademia Mbreterore
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Megi dhe Bianka
16:00
NEXT
17:00
Mbreteresha e Nates
18:00
Blind Taste
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Dashuri me Qira
20:00
Loto 6nga39
20:10
Dashuri me Qira
20:50
E huaj ne jeten time
22:30
Lajmet e Darkes
6:55
7pa5
9:05
Mbreteresha e Nates
10:00
Flash Informativ
10:05
Blind Taste
11:25
Dashuri dhe Tekila
13:00
Dashuri me Qira
13:25
Mes dy dashurish
14:25
Akademia Mbreterore
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Megi dhe Bianka
16:00
NEXT
17:00
Mbreteresha e Nates
18:00
Blind Taste
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Dashuri me Qira
20:50
Tu Si Que Vales
22:30
Lajmet e Darkes
7:00
Edicion Informativ
8:00
Kirby
8:45
My Living
10:00
Flash Informativ
10:05
Jete e dyfishte
13:00
Lajmet e Mesdites
13:20
Film
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Koncert/Show
17:00
Mbreteresha e Nates
18:20
Tring Stars
19:00
Lajmet Qendrore
19:45
My Living
21:00
Aventurat e Markut dhe Rasellit
23:30
Edicioni Informativ
7:00
Edicion Informativ
8:00
Kirby
8:45
Fustani I endrrave
10:00
Flash Informativ
10:05
Jete e dyfishte
13:00
Lajmet e Mesdites
13:20
Film
15:00
Edicioni Informativ
15:35
Koncert / Show
17:00
Mbreteresha e nates
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:30
@Shqiperia
20:00
Loto 6nga39
20:10
Fustani i Endrrave
21:00
Romance franceze
23:00
Edicioni Informativ