28 March 2017
6:55
7pa5
9:05
Shoqeri e Larte ®
10:00
Flash Informativ
10:05
Stina e Qershive
11:00
Mesdite
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Mes dy dashurish ®
14:25
Pokemoon
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Rrebelet
16:00
NEXT
17:00
Shoqeri e Larte
18:00
Stina e Qershive
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Mes dy dashurish
21:00
Dritare nga Rudina Xhunga
22:30
Lajmet e Darkes
6:55
7pa5
9:05
Shoqeri e Larte ®
10:00
Flash Informativ
10:05
Stina e Qershive
11:00
Mesdite
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Mes dy dashurish ®
14:25
Pokemoon
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Rrebelet
16:00
NEXT
17:00
Shoqeri e Larte
18:00
Stina e Qershive
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Mes dy dashurish
21:00
Apartamenti 2XL
22:30
Lajmet e Darkes
6:55
7pa5
9:05
Shoqeri e Larte ®
10:00
Flash Informativ
10:05
Stina e Qershive
11:00
Mesdite
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Mes dy dashurish ®
14:25
Pokemoon
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Rrebelet
16:00
NEXT
17:00
Shoqeri e Larte
18:00
Stina e Qershive
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Mes dy dashurish
20:45
Karadayi
22:30
Edicioni Informativ
6:55
7pa5
9:05
Shoqeri e Larte ®
10:00
Flash Informativ
10:05
Stina e Qershive
11:00
Mesdite
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Mes dy dashurish ®
14:25
Pokemoon
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Rrebelet
16:00
NEXT
17:00
Shoqeri e Larte
18:00
Stina e Qershive
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Mes dy dashurish
20:00
Loto 6nga39
21:00
Do you have an idea ?
22:30
Lajmet e Darkes
6:55
7pa5
9:05
Shoqeri e Larte ®
10:00
Flash Informativ
10:05
Stina e Qershive
11:00
Mesdite
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Mes dy dashurish ®
14:25
Pokemoon
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Rrebelet
16:00
NEXT
17:00
Shoqeri e Larte
18:00
Stina e Qershive
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Mes dy dashurish
20:30
Kapital
22:00
Oktapod
22:30
Lajmet e Darkes
7:00
Edicion Informativ
8:00
Kirbi
8:45
My Living
10:00
Flash Informativ
10:05
Jete e dyfishte ®
11:55
Bypass Show
13:00
Lajmet e Mesdites
13:20
Do you have an Idea ?
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Surpriza SD
16:25
Apartamenti 2XL
18:00
Revista Javore
19:00
Lajmet Qendrore
19:45
My Living
21:00
Al Pazar
22:30
Lajmet e Darkes
23:00
Kapital
7:00
Edicion Informativ
8:00
Kirbi
8:45
Jete e dyfishte ®
10:00
Flash Informativ
10:05
Jete e dyfishte ®
10:30
Oktapod
13:00
Lajmet e mesdites
13:00
Lajmet e Mesdites
13:20
Alpazar ®
15:00
Edicioni Informativ
15:35
Alpazar ®
16:00
Shoqeri e Larte
18:00
VIP Zone
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:30
Sfida Imobiliare
20:00
Loto 6nga39
20:10
Fustani endrrave
21:00
Tornado me Para
22:00
Bypass Show
23:00
Edicioni Informativ